Quảng Trị: Tập huấn phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nhằm kịp thời triển khai thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP cho các đối tượng là cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh nắm rõ và thực hiện đúng các quy định mới ban hành, nhất là các thủ tục về tự công bố, thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm, các đối tượng không thuộc diện cấp giấy chức nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Sáng ngày 14/05/2018 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức tập huấn phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP cho đối tượng là chủ các sơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ra đời đã cắt giảm nhiều thủ tục đăng ký, công bố, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự công bố, tự chịu trách nhiệm về hồ sơ công bố.

Với các nội dung được tập huấn như “trình tự thực hiện, cách thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả thực hiện thủ tục hành chính, phí và các yêu cầu về điều kiện thực hiện thủ tục hành chính” các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã cơ bản nắm được những nội dung chính liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở mình và hạn chế những thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Kỹ sư Nguyễn Thị Minh Tuyết đang trao đỗi hướng dẫn, giải đáp thắc mắc

Tại buổi tập huấn này Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã hướng dẫn, giải đáp nhiều câu hỏi mà các cơ sở, doanh nghiệp chưa nắm rõ nhằm hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Quang Duy: Chi cục ATVSTP Quảng Trị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *