• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Sở y tế Quảng Trị
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
125/TB-ĐVMTTT Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 13 năm 2020 - 2021 03/01/2020
07/TB-ĐVMTTT Đấu thầu thuốc 2020-2021: Danh sách các nhà thâu không trúng thầu các gói 8, 9, 10, 11 và 13 28/12/2019
06/TB-ĐVMTTT Đấu thầu thuốc - Vật tư y tế 2020 - 2021:Danh sách các nhà thầu trúng thầu các gói 8, 9, 10, 11 và 13 28/12/2019
127/TB-DVMSTT Đấu thầu thuốc năm 2020 - 2021: Danh sách các nhà thầu không trúng thầu các gói thầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 12 27/12/2019
126/TB-DVMSTT Đấu thầu thuốc năm 2020 - 2021: Danh sách các nhà thầu trúng thầu các gói thầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 12 27/12/2019
124/TB-DVMSTT Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 11 năm 2020 - 2021 22/12/2019
122/TB-ĐVMTTT Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 9 năm 2020 - 2021 22/12/2019
123/TB-ĐVMTTT Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 10 năm 2020 - 2021 22/12/2019
121/TB-ĐVMTTT Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 8 năm 2020 - 2021 22/12/2019
117/TB-ĐVMSTT Đấu thầu thuốc - vật tư y tế - sinh phẩm năm 2020-2021: Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật các gói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 06/12/2019
Năm 2019: Gói thầu - Mua sắm trang thiết bị y tế tuyến huyện, xã năm 2019 26/07/2019
Năm 2019: Gói thầu: Hệ thống xử lý chất thải rắn nguy hại 26/07/2019
Năm2018: Gói thầu - Mua máy siêu âm cho trạm Y tế xã của Sở Y tế 06/09/2018
Năm 2018: Gói thầu - Mua sắm trang thiết bị y tế tuyến huyện năm 2018 13/07/2018
Năm 2018: Gói thầu - Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế cho Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong 01/06/2018
Năm 2017: Gói thầu - Hệ thống xử lý chất thải rắn của Sở Y tế 31/08/2017
Năm 2017: Gói thầu - Mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến huyện năm 2017 31/08/2017
Năm 2017: Gói thầu - Mua sắm lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Mua máy siêu âm cho trạm Y tế xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh 11/07/2017
Năm 2016: Gói thầu - Mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến huyện năm 2016 31/08/2016
Năm 2016: Gói thầu - Mua sắm trang thiết bị Y tế cho Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện đảo Cồn Cỏ 03/08/2016
Năm 2015: Gói thầu - Mua sắm lắp đặt thiết bị thuộc Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2015 08/10/2015