Quản trị y tế điện tử-một trụ cột của y tế thông minh (bài 2)

Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành y tế xây dựng Đề án Phát triển y tế thông minh với mục tiêu chung là: Ứng dụng và phát triển y tế thông minh góp phần hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ này có hiệu quả cao nhất ở mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, ứng dụng và phát triển y tế thông minh để tăng cường công tác quản lý Nhà nước theo hướng khoa học, chính xác, kịp thời, góp phần hoàn thiện chính phủ điện tử. Đề án có các mục tiêu cụ thể như: Xây dựng cơ sở pháp lý để ứng dụng và phát triển y tế thông minh. Xây dựng trung tâm dữ liệu y tế quốc gia và hạ tầng kỹ thuật cho phát triển y tế thông minh. Ứng dụng, phát triển y tế thông minh trong phòng bệnh và khám chữa bệnh. Ứng dụng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ cao trong sản xuất dược phẩm, trang thiết bị y tế và vaccine, sinh phẩm y tế. Ứng dụng, phát triển y tế thông minh trong quản lý y tế, hiện đại hóa dịch vụ công trực tuyến. Bằng những ứng dụng dó, ngành y tế thực hiện 3 nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh.

Nhân viên y tế sử dụng tốt công nghệ thông tin góp phần làm hài lòng người bệnh (Ảnh:Bội Nhiên)

Tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch triển khai hệ thống phần mềm hồ sơ y tế cá nhân-hồ sơ sức khỏe điện tử với sự phối hợp của Viettel Quảng Trị và chuẩn bị các bước triển khai kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đúng bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là kết nối dữ liệu và kết nối không còn đơn giản mà là siêu kết nối, là sự tương tác giữa người, vật và thế giới số một cách tức thời, hiệu quả, thông minh tạo thành một mạng lưới tổng thể chung mà ở đó con người là trung tâm, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tiến hành lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu như quy định của Bộ Y tế gồm những nhóm dữ liệu được số hóa: Nhóm thông tin hành chính ghi rõ mã hộ gia đình, họ tên, giới tính, quan hệ với chủ hộ, nhóm máu, ngày sinh, nơi đăng ký khai sinh, dân tộc, quốc tịch, tôn giáo, nghề nghiệp, số chứng minh nhân dân, mã định danhbảo hiểm y tế/số thẻ bảo hiểm y tế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, điện thoại, e.mail. Nhóm thông tin tiền sử và các yếu tố liên quan sức khỏe lưu dữ liệu về nhóm thông tin tiền sử và các yếu tố liên quan sức khỏe như tình trạng lúc sinh, yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cá nhân, tiền sử bệnh tậtvàdị ứng, khuyết tật(nếu có), tiền sử phẫu thuật, tiền sử gia đình, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng, khám lâm sàng và cận lâm sàng… Số hóa dữ liệu y tế cá nhân thành hồ sơ sức khỏe điện tử, các dữ liệu sức khỏe mang tính ổn định như nhóm máu, thông tin dị ứng chỉ thực hiện khởi tạo một lần và các dữ liệu sức khỏe thường xuyên thay đổi được lưu trữ dưới dạng lịch sử cập nhật. Toàn bộ hồ sơ sức khỏe được lưu trữ trên hệ thống thông tin điện tử và mỗi cá nhân sử dụng mã định danh được cấp để xem thông tin về sức khỏe của mình qua hệ thống. Do việc lập và quản lý các thông tin trong hồ sơ sức khỏe cá nhân trên môi trường điện tử phải đảm bảo tính bảo mật, an toàn, an ninh thông tin theo quy định của Luật An ninh mạng và các quy định của Nhà nước nên việc khai thác dữ liệu từ hồ sơ sức khỏe điện tử phải đảm bảo đúng quy định của Luật khám chữa bệnh. Tức là bất kỳ người nào hoặc cơ sở khám chữa bệnh chỉ được lấy thông tin sức khỏe cá nhân khi có sự cho phép của cá nhân đó hoặc người bảo hộ và hệ thống phần mềm sẽ ghi lại những nội dung được truy xuất tại thời điểm đó. Như vậy, mỗi người tự quản lý thông tin trong hồ sơ sức khỏe điện tử của cá nhân mình và ngành y tế chỉ sử dụng một số dữ liệu được quy định để thực hiện quản lý Nhà nước về y tế. Cũng vì vậy mà Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phối hợp Viettel Quảng Trị chú trọng việc kiểm soát và xác thực nội dung cung cấp thông tin, dữ liệu y tế cá nhân trên hệ thống phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đối với ngành y tế, hệ thống phần mềm hồ sơ y tế cá nhân-hồ sơ sức khỏe điện tử cũng cảnh báo về những thông tin y tế quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng giúp ngành quản lý và theo dõi thường xuyên, kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với cộng đồng.

NGUYỄN BỘI NHIÊN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *