Quảng Trị chuẩn bị triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2018

Với mục tiêu tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân về các chính sách dân số và phát triển bao gồm các lĩnh vực quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số; hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại các xã có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và các xã thuộc vùng khó khăn, góp phần thực hiện thành công chỉ tiêu kế hoạch Dân số – KHHGĐ năm 2018.

Quảng Trị sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2018 tại 100/141 xã, phường, thị trấn, tăng gần 22% so với năm 2017 với tổng kinh phí 753.320.000 đồng. Trong đó, nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ theo Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND tỉnh là 389.820.000 đồng và nguồn ngân sách chương trình mục tiêu Y tế – Dân số năm 2017 chuyển thực hiện năm 2018 là 363.500.000 đồng. UBND các huyện, thị, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn sẽ huy động thêm nguồn lực của địa phương cho chiến dịch. Chiến dịch sẽ được tổ chức làm 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 15/3/2018 và kết thúc trước ngày 10/5/2018, thời gian tổ chức 2 ngày/xã và triển khai tại 100% xã thuộc địa bàn chiến dịch, riêng huyện Hướng Hóa triển khai 80% số xã; Đợt 2 tổ chức tại các xã chưa triển khai đợt 1, thời gian 1 ngày/xã và kết thúc trước ngày 10/9/2018.

Để chiến dịch đạt được các mục tiêu, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch DS/KHHGĐ năm 2018, Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh chỉ đạo Trung tâm Dân số – KHHGĐ phối hợp với các ban, ngành tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng trước, trong và sau chiến dịch. Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh cũng sẽ phối hợp với BCĐ công tác Dân số huyện Hướng Hóa tổ chức phát động ra quân chiến dịch điểm tại 1 xã thuộc địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và BCĐ công tác dân số huyện Vĩnh Linh tổ chức phát động ra quân chiến dịch điểm tại 1 xã thuộc địa bàn vùng biển. Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện, thị, thành phố lựa chọn 1 xã,phường, thị trấn tổ chức lễ ra quân chiến dịch điểm của địa phương.

Song song với các hoạt động truyền thông, giáo dục. Trung tâm Dân số – KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố xây dựng phương án đảm bảo thuốc thiết yếu, trang thiết bị, dụng cụ y tế, phương tiện tránh thai phục vụ chiến dịch đầy đủ và kịp thời; huy động đội dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ lưu động hỗ trợ cung cấp các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại các xã trong thời gian triển khai chiến dịch. Trạm y tế các xã, phường, thị trấn sẽ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức cung cấp dịch vụ đến các thôn, bản, làng và sẽ tổ chức cho đối tượng đăng ký nhu cầu thực hiện dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ trong chiến dịch. Các hoạt động kiểm tra, giám sát và thống kê báo cáo các cấp sẽ được tăng cường triển khai để kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ và xử lý những khó khăn, vướng mắc.

Với sự chuẩn bị tích cực, chủ động và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số – y tế và các ban, ngành, đoàn thể. Chắc chắn rằng, chiến dịch năm 2018 sẽ đạt được các mục tiêu đề ra: 100% cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể tại các xã thuộc địa bàn chiến dịch được cung cấp thông tin và nhận thức đầy đủ về công tác dân số trong tình hình mới; 90% người dân tại địa bàn chiến dịch được cung cấp đầy đủ các thông tin về chính sách dân số và phát triển, nhất là hiểu đúng về cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt; 100% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc địa bàn chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS/KHHGĐ. Đồng thời, chiến dịch sẽ bảo đảm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm, cụ thể: triệt sản đạt 100%; dụng cụ tử cung đạt 90%; thuốc tiêm, thuốc cấy đạt 80%; điều trị phụ khoa thông thường cho 100% phụ nữ 15-49 tuổi có chồng tại các xã địa bàn chiến dịch đăng ký tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai nhưng phát hiện mắc bệnh phụ khoa.

 

     Lệ Hà (Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *