Sở Y tế Quảng Trị kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2017

 Ngày 04/01/2018, Sở Y tế Quảng Trị tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh do BSCKII. Trần Quốc Dính – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn

Thực hiện Quyết định số 4969/QĐ-BYT ngày 01/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017; Công văn hướng dẫn số 1626 /KCB – QLCL ngày 03 tháng 11 năm 2017 về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 4969/QĐ-BYT; Quyết định số 2496/QĐ-SYT ngày 28/ 11/ 2017 của Sở y tế Quảng Trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017.

Với quan điểm của công tác kiểm tra là đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện sau một năm hoạt động và thông qua đó đoàn kiểm tra chỉ ra những tồn tại giúp cho bệnh viện tìm ra các giải pháp khắc phục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng bệnh viện trong những năm tiếp theo.

Nội dung kiểm tra Bệnh viện bao gồm: Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh – Điều kiện cơ sở vật chất phụ vụ người bệnh – Môi trường chăm sóc người bệnh – Quyền và lợi ích của người bệnh – Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện – Chất lượng nguồn nhân lực – Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc – Lãnh đạo bệnh viện – An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ – Quản lý hồ sơ bệnh án – Ứng dụng CNTT – Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn – Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn – Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh – Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế – Chất lượng xét nghiệm – Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc – Nghiên cứu khoa học – Thiết lập hệ thống xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng – Phòng ngừa sai sót, sự cố và cách khắc phục – Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng.

Kết thúc đợt kiểm tra, BSCKII. Trần Quốc Dính – PGĐ Sở Y tế, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực của bệnh viện trong thời gian vừa qua và đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được. Bên cạnh đó, cần tìm ra các giải pháp ưu tiên để cải thiện những tiêu chí mà bệnh viện đạt ở mức còn thấp, từng bước nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ y tế, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Lê Thị Hương Vân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *