Sở Y tế: Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện kế hoạch số 3659/KH- UBND ngày 01/11/2010 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”. Ngày 25/11/2011, Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo, phổ biến và quán triệt các nghị định của Chính phủ về công tác khám chữa bệnh như: Nghị định 69/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường, y tế và phòng, chống HIV/AIDS; Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;… Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011 về Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; Ban hành Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 -2020…

Sau hội nghị các đơn vị sẽ triển khai quán triệt đầy đủ sâu sắc về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực y tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trong ngành y tế và các đối tượng có trách nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm hiệu lực thực thi của các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực y tế từ đó triển khai tốt công việc chuyên môn theo quy định.

Thanh Hải

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *