Tạm dừng Văn phòng điện tử ngày 12/11/2017

Để nâng cấp một số tính năng mới trong Văn phòng điên tử, Sở Y tế tạm dừng hoạt động của Văn phòng điện tử ngày 12/11/2017.

Ngày 13/11/2017, hệ thống trở lại hoạt động bình thường.

Trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *