Thẩm định mô hình làng không sinh con thứ 3

Thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách Dân số – KHHGĐ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Từ ngày 22/11 đến 10/12/2018, Sở Y tế thành lập Đoàn thẩm tra các thôn, bản, khu phố (gọi tắt là Làng) đạt kết quả trong việc xây dựng và duy trì 3 năm, 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2018.

Đoàn thẩm tra làm việc với các làng triển khai mô hình tại địa phương

Trên cơ sở kết quả kiểm tra kết quả thực hiện Mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên của BCĐ công tác dân số – KHHGĐ các địa phương được trình Sở Y tế thẩm định. Trong năm 2018 có 23 làng trong toàn tỉnh xây dựng và duy trì thành công 3 năm, 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên. Các tiêu chí đánh giá sự thành công của mô hình đó là: Các thôn có thành tích suất sắc trong việc xây dựng và duy trì thành công mô hình có đủ thời gian trên 3 năm (36 tháng trở lên) và 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên; 100% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết không sinh con hoặc mang thai con thứ 3 trở lên. Cùng với đó là vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, duy trì thành công mô hình.

Theo đó, dựa trên kết quả thẩm tra, đánh giá các làng được đề nghị thẩm tra công nhận thực hiện, duy trì thành công mô hình trong năm 2018 tại các địa phương. Sở Y tế sẽ tiến hành họp Hội đồng TĐ-KT Sở Y tế và hoàn thiện các thủ tục liên quan để trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh thẩm định kết quả, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh tặng bằng khen kèm theo kinh phí khen thưởng theo quy định của mô hình. Nguồn kinh phí khen thưởng từ mô hình cho các làng sẽ được sử dụng, đầu tư vào các công trình phục vụ dân sinh trong cộng đồng. Có thể nói, thành công của mô hình trong thời gian qua có ý nghĩa nhân văn và có tác động không nhỏ trong việc phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu chuyển hướng trọng tâm công tác dân số – KHHGĐ trong giai đoạn mới.

 

Tin, ảnh: Văn Hưng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *