Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017 ở tỉnh Quảng Trị

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017 (Tháng Hành động) với chủ đề Xét nghiệm HIV sớmHướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, ngày 18/10/2017, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch triển khai Tháng Hành động. Kế hoạch chỉ rõ: Được triển khai từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017, Tháng Hành động hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp dưới ngưỡng lây truyền) để kết thúc dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2030; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người, vùng biên giới Việt-Lào về dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS nói chung và lợi ích của xét nghiệm HIV sớm nói riêng; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đồng thời tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng và tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, đặc biệt là mở rộng xét nghiệm HIV sớm để phát hiện người nhiễm mới HIV nhằm đạt được mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành thành viên cấp tỉnh và các huyện, thị, thành phố (tuyến huyện) lập kế hoạch triển khai Tháng Hành động. Trong Tháng Hành động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thực hiện chương trình phối hợp phong trào Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư và hỗ trợ 4 người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn. Trung tâm Y tế Dự phòng phối hợp Sở Văn hóa-thể thao-du lịch treo băng-rôn vượt đường tuyên truyền các chủ đề phòng chống HIV/AIDS tại các trục đường chính ở thành phố Đông Hà. Trung tâm Truyền thông-giáo dục sức khỏe và Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh phát phóng sự về hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Trung tâm Y tế Dự phòng phối hợp Báo Quảng Trị viết và đăng tin, bài đồng thời phối hợp 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện tổ chức truyền thông, tư vấn, xét nghiệm HIV với 300 người có hành vi nguy cơ cao và người dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai tại địa phương. Trung tâm Y tế Dự phòng cùng các Sở, ban, ngành liên quan giám sát hỗ trợ các hoạt động của Tháng Hành động.

Thông điệp tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trên các trục đường ở tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Bội Nhiên)

Triển khai Tháng Hành động ở tuyến huyện, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp các ban, ngành cấp huyện và Ban Chỉ đạo cấp xã lập kế hoạch và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động của Tháng Hành động tới 100% xã, phường, thị trấn (tuyến xã). Trong thời gian này, băng-rôn vượt đường tuyên truyền các chủ đề phòng chống HIV/AIDS được treo trên các trục đường chính của các huyện; Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng và Trung tâm Y tế huyện Đakrông tổ chức mit-tinh, diễu hành, văn nghệ truyền thông phòng chống HIV/AIDS; các Trung tâm Y tế huyện phối hợp các Trạm Y tế tuyến xã thăm gia đình người nhiễm HIV/AIDS ở địa phương và phân phối tờ rơi, poster, bao cao su, bơm kim tiêm, đĩa tuyên truyền để 100% xã có tài liệu tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cũng như phối hợp Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh tiếp cận, giới thiệu 100 người có hành vi nguy cơ cao và người dễ bị tổn thương làm xét nghiệm HIV. Ở tuyến xã, Trạm Y tế lập kế hoạch của Tháng Hành động trình UBND xã hỗ trợ, phối hợp Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tổ chức truyền thông trực tiếp, lồng ghép tổ chức truyền thông trực tiếp phòng chống HIV/AIDS với các chương trình y tế khác tại các điểm nóng của xã. Trạm Y tế xã Hải Lệ phối hợp Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tổ chức văn nghệ truyền thông tại xã. Ban Chỉ đạo cấp xã thăm, động viên người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình người nhiễm. Các Trạm Y tế phát tờ rơi, bao cao su, bơm kim tiêm và bổ sung tài liệu truyền thông tại Trạm Y tế, đặc biệt là ở các xã trọng điểm…

Tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng địa phương trong Tháng Hành động năm 2017, tỉnh Quảng Trị nỗ lực cùng cả nước hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 để có thể kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

NGUYỄN BỘI NHIÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *