Theo dõi, đánh giá chất lượng nước trong trường học và trạm y tế

(QT) – Nhằm theo dõi, đánh giá chất lượng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị theo quy chuẩn QCVN 02: 2009 BYT để bổ sung theo nội dung bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh phối hợp với các ngành hữu quan tiến hành điều tra, phân tích đánh giá chất lượng nước sinh hoạt ở 274 trường học nông thôn và 96 trạm y tế xã tại 7 huyện là Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hoá.

Các mẫu nước ở các huyện đồng bằng được phân tích 10 chỉ tiêu gồm: màu sắc, mùi vị, độ đục, pH, hàm lượng amoni, hàm lượng sắt, COD, hàm lượng asen tổng số, coliform tổng số và coliform chịu nhiệt. Đối với các xã vùng gò đồi và vùng núi, ngoài các chỉ tiêu phân tích như ở vùng đồng bằng, còn phân tích thêm chỉ tiêu là độ cứng theo CaCO3.

Kết quả xét nghiệm, phân tích đánh giá này là cơ sở cho sự đầu tư tốt hơn về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở các cơ sở công cộng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị.

H.V.A

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *