Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị

Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị cần tuyển Bác sỹ đa khoa (o1 người),

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *