Tổng quan

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế dự phòng; Khám chữa bệnh; Phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; Mỹ phẩm; An toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị Y tế; Dân số; Bảo hiểm y tế.

Sở Y tế bao gồm 13 đơn vị tuyến tỉnh (trong đó có 4 bệnh viên), 10 đơn vị tuyến huyện  và 141 trạm y tế.

1. Các đơn vị tuyến tỉnh.

 • Văn phòng Sở Y tế
 • Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
 • Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
 • Trung tâm Mắt
 • Trung tâm Pháp y
 • Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Dược phẩm
 • Trung tâm Giám định Y khoa
 • Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ
 • Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải
 • Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quảng Trị
 • Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị
 • Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình

2. Các đơn vị tuyến huyện

 • Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh
 • Trung tâm y tế huyện Gio Linh
 • Trung tâm y tế thành phố Đông Hà
 • Trung tâm y tế huyện Triệu Phong
 • Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị
 • Trung tâm y tế huyện Hải Lăng
 • Trung tâm y tế huyện Cam Lộ
 • Trung tâm y tế huyện Đakrông
 • Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa
 • Trung tâm y tế Quân dân Y huyện đảo Cồn Cỏ
3. Các trạm y tế
Thành phố Đông Hà
+ Trạm Y tế Phường 1
+ Trạm Y tế Phường 2
+ Trạm Y tế Phường 3
+ Trạm Y tế Phường 4
+ Trạm Y tế Phường 5
+ Trạm Y tế Phường Đông Giang
+ Trạm Y tế Phường Đông Thanh
+ Trạm Y tế Phường Đông Lễ
+ Trạm Y tế Phường Đông Lương

Thị xã Quảng Trị

+ Trạm Y tế Phường 1
+ Trạm Y tế Phường 2
+ Trạm Y tế Phường 3
+ Trạm Y tế Phường An Đôn
+ Trạm Y tế Xã Hải Lệ

Huyện Vĩnh Linh

+ Trạm Y tế thị trấn Hồ Xá
+ Trạm Y tế thị trấn Bến Quan
+ Trạm Y tế thị trấn Cửa Tùng
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Thái
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Ô
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Khê
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Hà
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Long
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Chấp
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Lâm
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Sơn
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Thủy
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Nam
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Trung
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Tú
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Hiền
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Hòa
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Thạch
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Kim
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Giang
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Tân
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Thành

Huyện Gio Linh

+ Trạm Y tế thị trấn Gio Linh
+ Trạm Y tế thị trấn Cửa Việt
+ Trạm Y tế Xã Gio An
+ Trạm Y tế Xã Trung Hải
+ Trạm Y tế Xã Gio Mai
+ Trạm Y tế Xã Gio Phong
+ Trạm Y tế Xã Gio Việt
+ Trạm Y tế Xã Trung Giang
+ Trạm Y tế Xã Trung Sơn
+ Trạm Y tế Xã Gio Mỹ
+ Trạm Y tế Xã Gio Bình
+ Trạm Y tế Xã Gio Châu
+ Trạm Y tế Xã Gio Hải
+ Trạm Y tế Xã Gio Sơn
+ Trạm Y tế Xã Gio Hòa
+ Trạm Y tế Xã Linh Hải
+ Trạm Y tế Xã Vĩnh Trường
+ Trạm Y tế Xã Hải Thái
+ Trạm Y tế Xã Gio Quang
+ Trạm Y tế Xã Linh Thượng
+ Trạm Y tế Xã Gio Thành
Huyện Triệu Phong
+ Trạm Y tế thị trấn Ái Tử
+ Trạm Y tế Xã Triệu Thượng
+ Trạm Y tế Xã Triệu Phước
+ Trạm Y tế Xã Triệu Thành
+ Trạm Y tế Xã Triệu Long
+ Trạm Y tế Xã Triệu Hòa
+ Trạm Y tế Xã Triệu Tài
+ Trạm Y tế Xã Triệu Sơn
+ Trạm Y tế Xã Triệu Đông
+ Trạm Y tế Xã Triệu Giang
+ Trạm Y tế Xã Triệu Thuận
+ Trạm Y tế Xã Triệu Vân
+ Trạm Y tế Xã Triệu Độ
+ Trạm Y tế Xã Triệu Đại
+ Trạm Y tế Xã Triệu Lăng
+ Trạm Y tế Xã Triệu An
+ Trạm Y tế Xã Triệu Trạch
+ Trạm Y tế Xã Triệu Trung
+ Trạm Y tế Xã Triệu Ái
Huyện Hải Lăng
+ Trạm Y tế thị trấn Hải Lăng
+ Trạm Y tế Xã Hải Lâm
+ Trạm Y tế Xã Hải An
+ Trạm Y tế Xã Hải Ba
+ Trạm Y tế Xã Hải Lâm
+ Trạm Y tế Xã Hải Xuân
+ Trạm Y tế Xã Hải Quy
+ Trạm Y tế Xã Hải Quế
+ Trạm Y tế Xã Hải Vĩnh
+ Trạm Y tế Xã Hải Phú
+ Trạm Y tế Xã Hải Thượng
+ Trạm Y tế Xã Hải Dương
+ Trạm Y tế Xã Hải Thiện
+ Trạm Y tế Xã Hải Thành
+ Trạm Y tế Xã Hải Hòa
+ Trạm Y tế Xã Hải Tân
+ Trạm Y tế Xã Hải Trường
+ Trạm Y tế Xã Hải Thọ
+ Trạm Y tế Xã Hải Sơn
+ Trạm Y tế Xã Hải Chánh
Huyện Cam Lộ
 
+ Trạm Y tế thị trấn Cam Lộ
+ Trạm Y tế Xã Cam Thành
+ Trạm Y tế Xã Cam An
+ Trạm Y tế Xã Cam Thanh
+ Trạm Y tế Xã Cam Thủy
+ Trạm Y tế Xã Cam Hiếu
+ Trạm Y tế Xã Cam Chính
+ Trạm Y tế Xã Cam Nghĩa
+ Trạm Y tế Xã Cam Tuyên
Huyện Đakrông
+ Trạm Y tế thị trấn Krong Klang
+ Trạm Y tế Xã Đakrông
+ Trạm Y tế Xã AVao
+ Trạm Y tế Xã A Bung
+ Trạm Y tế Xã A Ngo
+ Trạm Y tế Xã Tà Rụt
+ Trạm Y tế Xã Húc Nghì
+ Trạm Y tế Xã Tà Long
+ Trạm Y tế Xã Ba Nang
+ Trạm Y tế Xã Mò Ó
+ Trạm Y tế Xã Triệu Nguyên
+ Trạm Y tế Xã Ba Lòng
+ Trạm Y tế Xã Hải Phúc
+ Trạm Y tế Xã Hướng Hiệp
Huyện Hướng Hóa
+ Trạm Y tế thị trấn Khe Sanh
+ Trạm Y tế thị trấn Hướng Hóa
+ Trạm Y tế Xã Xy
+ Trạm Y tế Xã A Dơi
+ Trạm Y tế Xã A Túc
+ Trạm Y tế Xã A Xing
+ Trạm Y tế Xã Thanh
+ Trạm Y tế Xã Thuận
+ Trạm Y tế Xã Pa Tầng
+ Trạm Y tế Xã Hướng Lộc
+ Trạm Y tế Xã Tân Hợp
+ Trạm Y tế Xã Tân Thành
+ Trạm Y tế Xã Tân Liên
+ Trạm Y tế Xã Tân Lập
+ Trạm Y tế Xã Tân Liên
+ Trạm Y tế Xã Hướng Tân
+ Trạm Y tế Xã Hướng Phùng
+ Trạm Y tế Xã Hướng Linh
+ Trạm Y tế Xã Hướng Sơn
+ Trạm Y tế Xã Hướng Việt
+ Trạm Y tế Xã Hướng Lập
+ Trạm Y tế Xã Húc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *