Triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ

Ngày 9/3, Chi Cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản- kế hoạch hóa gia đình năm 2018.

Theo đó, năm 2018 ngành Dân số tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục duy trì mức giảm sinh, khống chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Cùng với đó, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân về các chính sách dân số và phát triển bao gồm: các lĩnh vực quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số; hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản- kế hoạch hóa gia đình tại các xã có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và các xã thuộc vùng khó khăn nhằm phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình năm 2018.

 

                                                          HOÀI NAM – THÁI DƯƠNG

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *