Tỷ lệ phụ nữ được khám thai định kỳ đạt thấp

(QT) – Trong 9 tháng đầu năm 2011, tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám 3 lần hoặc trên 3 lần trong thai kỳ toàn tỉnh Quảng Trị đạt thấp, chỉ 71,91% (cùng kỳ năm 2010 là 73,8%), nhất là ở Hướng Hóa (32,09%) và Đakrông (42,50%).

Bên cạnh đó, vẫn còn khoảng 4,79% số phụ nữ trong toàn tỉnh và 20,77% số phụ nữ ở các huyện miền núi chưa được cán bộ y tế hỗ trợ, chăm sóc khi sinh con. Do đó, ngành y tế các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ khám thai sớm ngay khi biết có thai, ít nhất 1 lần trong 3 tháng đầu và khám đủ 3 lần trong thai kỳ.

Đồng thời, xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp để khuyến khích và sử dụng hiệu quả mạng lưới y tế thôn bản hiện có; tăng cường đào tạo cô đỡ là người dân tộc thiểu số nhằm hỗ trợ các bà mẹ miền núi, vùng sâu, vùng xa sinh con an toàn.

                                                    K.K.S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *