• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Phòng khám Nội tổng hợp Bs Vân 16/04/2021
2 Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong 01/03/2021
3 Phòng tiêm chủng Vắc xin Quảng Trị - Phòng khám đa khoa Tâm An 06/10/2020
4 Trạm Y tế xã Hướng Hiệp - huyện Đakrông 10/09/2020
5 Trạm Y tế xã Triệu Nguyên - huyện Đakrông 10/09/2020
6 Trạm Y tế xã Tà rụt - huyện Đakrông 10/09/2020
7 Trạm Y tế xã Tà Long - huyện Đakrông 10/09/2020
8 Trạm Y tế xã Mò Ó- huyện Đakrông 10/09/2020
9 Trạm Y tế xã Húc Nghì - huyện Đakrông 10/09/2020
10 Trạm Y tế thị trấn KrongKlang - huyện Đakrông 10/09/2020
11 Trạm Y tế xã Hải Phúc - huyện Đakrông 10/09/2020
12 Trạm Y tế xã Ba Nang - huyện Đakrông 10/09/2020
13 Trạm Y tế xã Đakrông - huyện Đakrông 10/09/2020
14 Trạm Y tế xã Ba Lòng - huyện Đakrông 10/09/2020
15 Trạm Y tế xã A Ngo - huyện Đakrông 10/09/2020
16 Trạm Y tế xã Avao - huyện Đakrông 10/09/2020
17 Trạm Y tế xã ABung- huyện Đakrông 10/09/2020
18 Trung tâm Y tế huyện Đakrông - Cơ sở 2 10/09/2020
19 Trạm Y tế xã Cam An - huyện Cam Lộ 09/09/2020
20 Trạm Y tế xã Cam Thành- huyện Cam Lộ 09/09/2020
21 Trạm Y tế xã Cam Thủy- huyện Cam Lộ 09/09/2020
22 Trạm Y tế xã Cam Nghĩa- huyện Cam Lộ 09/09/2020
23 Trạm Y tế xã Cam Hiếu - huyện Cam Lộ 09/09/2020
24 Trạm Y tế xã Vĩnh Ô - huyện Vĩnh Linh 04/09/2020