Về việc gặp mặt bác sỹ tốt nghiệp năm 2016

Sở Y tế tổ chức gặp mặt các bác sỹ tốt nghiệp năm 2016 (khóa học 2010 – 2016) nhằm hướng dẫn tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngành y tế.

Nội dung công văn:  42tb16.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *