Vĩnh Linh: 21/22 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã

Vĩnh Linh: 21/22 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã

Những năm qua, công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã ghi nhận nhiều tiến bộ rõ nét, đặc biệt mạng lưới y tế đã được củng cố và phát triển cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ.

Tính đến nay, Vĩnh Linh đã có 21/22 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng 19 xã so với năm 2003. Toàn huyện có 100% xã, thị trấn có trạm xá và 17 xã đã có bác sĩ, số giường bệnh /10.000 dân là 41,21 giường.

Để phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong thời gian tới huyện Vĩnh Linh xác định tiếp tục chú trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tất cả các tuyến, đặc biệt coi trọng công tác y tế dự phòng, tăng cường dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…

Đồng thời, hoàn chỉnh quy hoạch, củng cố và cung cấp mạng lưới y tế cơ sở, phấn đấu đến năm 2020 có 100% số trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ.

THANH LÊ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *